Nghiên Cứu Lâm Sàng Bởi Bên Thứ Ba

Công nghệ HINNAO kiểm tra tất cả các sản phẩm bằng cách sử dụng các phòng thí nghiệm độc lập được chứng nhận của bên thứ ba để xác minh tỷ lệ phần trăm (%) độ thẩm thấu của thuốc tại các khoảng thời gian cụ thể.
Các thử nghiệm chứng minh hiệu quả của những điều này.

CHÚNG TÔI KIỂM TRA KHẢ NĂNG HẤP THU VÀ ĐỘ ỔN ĐỊNH CỦA SẢN PHẨM

Đây là một phần quan trọng trong quy trình đảm bảo chất lượng của chúng tôi. Mỗi nghiên cứu lâm sàng tốn khoảng £ 70.000 để hoàn thành.

Một nghiên cứu cho thấy 54% HINNAO Glutathione được đưa vào máu trong vòng 40 giây, 80% trong vòng 60 giây và 83% trong vòng 90 giây.

Một nghiên cứu ngẫu nhiên mù đôi kiểm soát giả dược, song song thực hiện với 60 tình nguyện viên cho thấy glutathione ảnh hưởng đến các đặc tính như giảm sắc tố và cải thiện độ đàn hồi của da.

60 tình nguyện viên này là các đối tượng nữ được chia ngẫu nhiên thành ba nhóm và dùng GSH (trạng thái hoạt động của Glutathione) (250 mg / ngày), GSSG (trạng thái không hoạt động của Glutathione) (250 mg / ngày), hoặc giả dược bằng đường uống trong 12 tuần. Các chỉ số melanin, nếp nhăn và các đặc tính lý sinh liên quan khác đều được ghi lại lại từng thời điểm thăm khám khác nhau trong vòng 12 tuần.