HINNAO LIPOSOMES

 

CÔNG NGHỆ HINNAO CÓ LIPOSOMES ỔN ĐỊNH CAO SO VỚI LIPOSOMES TIÊU CHUẨN

 

 

 

Công nghệ HINNAO Liposomes có độ ổn định cao

PHÂN TÁN ĐỒNG ĐỀU, GIẢM KÍCH THƯỚC HẠT 

Công nghệ HINNAO sử dụng lực cắt lên đến 40.000psi, phân tán đồng nhất trong nền Phospholipid MCT, đảm bảo dưỡng chất không thể rơi ra ngoài, hình thành nên Liposomes có độ ổn định cao để tăng khả năng hấp thu.

 

Liposomes tiêu chuẩn

PHÂN TÁN TRONG NƯỚC VỚI MỘT LƯỢNG NHỎ PHOSPHOLIPID

Liposomes tiêu chuẩn bị phân tán trong nước với một lượng nhỏ Phospholipid, có nghĩa là dưỡng chất được bao bọc sẽ rơi ra ngoài và bị oxy hóa.

Về lý thuyết, Liposomes bao bọc dưỡng chất để bảo vệ nó và tạo ra khả năng hấp thu cao hơn. Tuy nhiên, Liposomes tiêu chuẩn bị phân tán trong nước. Chính vì vậy, trong một thời gian ngắn, dưỡng chất sẽ rơi ra khỏi vỏ bọc Liposomes và bị phân hủy trong nước.

Liposomes tiêu chuẩn được tạo ra như thế nào? 

Dưỡng chất được cho vào nước cùng một lượng nhỏ Phospholipid, sau đó tiến hành Sonification. Sonification là quá trình làm giảm kích thước hạt dưỡng chất và tần số của quá trình này sẽ giúp các hạt được bao bọc trong Phospholipid. Liposomes này bị phân tán trong nước.
 
Quy trình Liposomes của HINNAO phân tán dưỡng chất trong nền Phospholipid (dầu MCT - chất béo trung tính được trích xuất thủ công từ dầu dừa và dầu cọ, hạnh nhân ngọt). Việc phân tán này đảm bảo rằng dưỡng chất không thể “rơi khỏi” vỏ bọc Phospholipid và phân hủy, giúp Liposomes của HINNAO rất ổn định.

Liposomes ổn định cao của HINNAO được sản xuất như thế nào?

HINNAO sử dụng một lực cắt rất cao, lên đến 40.000psi (đơn vị đo áp suất). Lực cắt này làm giảm kích thước hạt và phân tán các hạt được bao bọc đồng đều trong Liposomes. Sự phân bố hạt của quá trình này đảm bảo kích thước đồng nhất và khả năng hấp thụ cao. Tiếp đó, quá trình huyền phù (phân tách trên nền dầu - dầu MCT và dầu hạnh nhân ngọt) giúp bảo vệ Liposomes không bị phân tán trong nước và giữ chúng ổn định trong 24 tháng.