Hướng dẫn sử dụng

1. Lắc đều chai

2. Bóp ống nhỏ giọt để lấy sản phẩm*

3. Thả ống nhỏ giọt để sản phẩm rơi vào dưới lưỡi

4. Ngậm trong khoảng 60-90 giây và nuốt

 

* Liều lượng thay đổi theo từng sản phẩm